WSP ZNP – Uczelnia na Powiślu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego istnieje od 1995 roku

Najnowsze wpisy

ajax-loader

Protest

Komitet  Obrony Studentów

Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP

w Warszawie

 

Protest

 

Zwracamy się do ZG ZNP – Założyciela  WSP ZNP i Rektora WSP ZNP z następującymi żądaniami:

1.     Anulowanie rozpoczętego przez Założyciela procesu likwidacji naszej uczelni. WSP ZNP znajduje się w dobrej kondycji kadrowej i finansowej.

2.     Wszyscy studenci winni zakończyć studia – w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, kontynuując prace dyplomowe u wybranych promotorów. Wnioskujemy o obniżenie czesnego za rok akademicki 2016/2017.

3.     Wzywamy Senat Uczelni i ZG ZNP – Założyciela do przyjęcia wspólnego planu stabilizacji działalności zapewniającego ukończenie studiów przez aktualnych studentów.

4.     Będziemy wspierać wszystkie działania władz uczelni i Samorządu Studenckiego, ukierunkowane na godne ukończenie studiów przez naszych studentów.

 

Oczekujemy na ostateczne stanowisko do dnia 30 maja 2016 r..

Po tym terminie rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną.

Z poważaniem,

W imieniu Komitetu Obrony Studentów WSP ZNP

dr hab. Henryk Bednarczyk prof. nadzw.\

  1. Pismo Prezesa ZNP Sławomira Broniarza do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie likwidacji Uczelni

  2. PISMO REKTORA DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

STRONA 1

STRONA 2

Uprasza się wszystkich o kierowanie listów wsparcia do dążeń studentów do ukończenia studiów  i obrony prac licencjackich i dyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP  na  adresy e-mail

rektor@wsp.edu.pl  – Prof.dr hab. Stefan Mieszalski

znp@znp.edu.p -l Prezes ZNP Sławomir Broniarz

sdr

list str1

sdr

list str2

25/05/2016 – Kwestura nieczynna

Niniejszym informujemy iż z powodu prac technicznych na Vp.   Kwestura, Dział Kadr  i  Płac oraz Kasa w dniu 25/05/2016 będą nieczynne.

 

ajax-loader